Zhangjiajie, China

Photo of Zhangjiajie, China

Zhengyuan, China

Photo of Zhengyuan, China

Fenghuang, China

Photo of Fenghuang, China

Miao Village in Kaili, China

Photo of Miao Village in Kaili, China

Guiyang, China

Photo of Guiyang, China